pexels-photo-440731.jpeg

  "หนังสือสั่งดี"

เพื่อการกลับคืนสู่ธรรมชาติ

อย่างสงบ 

หนังสือ"สั่งดี"

ไม่มี "สั่งเสีย"

จุดเริ่มต้นของการทำหนังสือ"สั่งดี" มาจากการที่คุณพ่อของผมเสียชีวิตครับ

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้สื่อสารกันในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

และเมื่อท่านเสียชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างก็วิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว จนไม่ทันได้ตั้งตัว

ทำให้ผมมีความคิดว่า...มันจะดีไม่น้อย หากว่าเราได้มีการสื่อสารกัน...ที่ดีกว่านี้

ผมจึงตั้งใจหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ใช้เวลาอยู่พักนึง จึงได้ข้อสรุปเป็นหนังสือ"สั่งดี"ฉบับนี้ขึ้นมา

ต้องเรียนไว้ก่อนว่า...

หนังสือ"สั่งดี"ฉบับนี้ จะแตกต่างจากหนังสือเจตนาล่วงหน้าอื่นๆอยู่บ้าง

 

เพราะผมต้องการให้หนังสือเล่มนี้

เปรียบได้กับการนำ"เครื่องบิน"ลงจอด

เป็นการ landing ที่ดีของทั้งสองฝ่าย

 

ทั้งฝ่ายผู้แสดงเจตนา และฝ่ายครอบครัว / คนใกล้ชิด / ผู้ดูแล

 

ทำให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

ฝ่ายครอบครัว / คนใกล้ชิด / ผู้ดูแล ก็จะได้ไม่รู้สึกผิดหรือติดค้างในใจ

และผู้แสดงเจตนาก็ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบสุขในแบบที่ต้องการ

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด 

หนังสือ"สั่งดี" 

และสามารถนำไปใช้งานได้แบบฟรีๆ

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เพื่อเป็นประโยชน์ แด่"กัลยาณมิตร"ทุกท่านคร้บ

      หลักการของหนังสือ "สั่งดี"

  • เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า ในสิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติอย่างสงบ  ไม่ใช่พินัยกรรมหรือมีผลทางกฏหมายใดๆ

  • เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และครบถ้วน

  • ไม่ใช่การอนุญาตให้เร่งการตายหรือทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้น และไม่ใช่เรื่องของการุณยฆาต แต่อย่างใด

  • ใช้เฉพาะกรณีเมื่อตัวเราถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้ประเมินตามหลักวิชาทางการแพทย์และแจ้งแก่ครอบครัว/ผู้ดูแล

  • เป็นการลดช่องว่างและผิดพลาดของการสื่อสาร เมื่อเกิดภาวะวิกฤต

  • ทำให้เกิดความสบายใจของทั้งผู้แสดงเจตนาและ ครอบครัว / คนใกล้ชิด / ผู้ดูแล

 
ดาวน์โหลดหนังสือ"สั่งดี".pdf"
Download
 
ตัวอย่างหนังสือ"สั่งดี"